EN VN
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu "Tư vấn khảo sát và lập báo cáo đầu tư" thuộc dự án "Nâng cấp cổng thông tin điện tử cơ quan Bộ Xây dựng" - (20/06/2018)

Ngày 19/06/2018, Trung tâm Thông tin đã có Quyết định số 59/QĐ-TTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu "Tư vấn khảo sát và lập báo cáo đầu tư" thuộc dự án "Nâng cấp cổng thông tin điện tử cơ quan Bộ Xây dựng".