EN VN
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng - (13/05/2020)

Ngày 23/5/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 593/QĐ-BXD về Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm: