EN VN
Phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê của Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định - (15/06/2018)

Ngày 15/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 806/QĐ-BXD về việc Phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ, quản lý, sử dụng tài sản công của Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm: