EN VN
Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của Bộ Xây dựng - (07/09/2016)

Ngày 07/09/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 892/QĐ-BXD về việc Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của Bộ Xây dựng

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm: