EN VN
Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Bộ Xây dựng - (04/04/2018)

Ngày 04/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 366a/QĐ-BXD về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.