EN VN

Đặt câu hỏi

Họ và tên(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

    
Trang

Kế hoạch và lộ trình thoái vốn Nhà nước tại các Tổng công ty do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu

Nguyễn Thanh Long | Ngày cập nhật: 31/12/9999Câu Hỏi

Xin hỏi chi tiết về Kế hoạch và lộ trình thoái vốn Nhà nước tại các Tổng công ty do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu ?

Trả lời

Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 17/3/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch và lộ trình thoái vốn Nhà nước tại các Tổng công ty do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm./.


Tài liệu đính kèm bài viết  
(KH lo trinh thoai von nha nuoc tai cac TCT.signed.pdf) Tải về

 

Phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng

Đoàn Lê Hưng | Ngày cập nhật: 31/12/9999Câu Hỏi

Xin nêu rõ phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng ?

Trả lời

Ngày 07/11/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn số 2649/BXD-QLDN về việc chấp thuận phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết  
(BXD_2649-BXD-QLDN_07112017.signed.pdf) Tải về

 

Chi tiết: Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về sắp xếp đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu đến năm 2020

Nguyễn Thị Nghĩa | Ngày cập nhật: 01/04/2017Câu Hỏi

Xin hỏi nội dung chi tiết của Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về sắp xếp đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu đến năm 2020

Trả lời

Ngày 31/3/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 697/BXD-QLDN về việc triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về sắp xếp đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu đến năm 2020.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm./.


Tài liệu đính kèm bài viết  
(BXD_697 BXD-QLDN_31032017.signed.pdf) Tải về

 

Trang