EN VN

Kế hoạch và lộ trình thoái vốn Nhà nước tại các Tổng công ty do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu

Nguyễn Thanh Long | Ngày cập nhật: 14/10/2018

?Câu hỏi

Xin hỏi chi tiết về Kế hoạch và lộ trình thoái vốn Nhà nước tại các Tổng công ty do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu ?

Trả lời

Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 17/3/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch và lộ trình thoái vốn Nhà nước tại các Tổng công ty do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm./.


Tài liệu đính kèm bài viết  
(KH lo trinh thoai von nha nuoc tai cac TCT.signed.pdf) Tải về