EN VN

Phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng

Đoàn Lê Hưng | Ngày cập nhật: 14/10/2018

?Câu hỏi

Xin nêu rõ phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng ?

Trả lời

Ngày 07/11/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn số 2649/BXD-QLDN về việc chấp thuận phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết  
(BXD_2649-BXD-QLDN_07112017.signed.pdf) Tải về